Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thịnh Phát

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thịnh Phát với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kế toán thuế và tư vấn tài chính.

Ngành nghề kinh doanh:

Dịch vụ kế toán: Tư vấn về thuế, Tư vấn về quản lý kinh doanh, Tư vấn về đầu tư và sử dụng các nguồn tài chính.
Dịch vụ trọn gói từ khâu Tư vấn thành lập các loại hình Doanh nghiệp như: DNTN, Cty TNHH, Cty Cổ phần ...cho đến các hồ sơ khai thuế ban đầu, thủ tục hóa đơn, khai thuế và thực hiện toàn bộ khâu hạch toán kế toán, quyết toán thuế, và làm việc với Cơ quan quản lý thuế khi có kiểm tra, thanh tra tại đơn vị về số liệu do Thịnh Phát thực hiện.
Để lựa chọn được đúng công ty dịch vụ kế được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dịch vụ cung cấp chất lượng, uy tín, hoạt động kế toán luôn được kiểm tra, kiểm soát chặt chẻ, đồng thời tiết kiệm và giảm chi phí đến mức thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo bộ phận kế toán thực hiện được chức năng và nhiệm vụ, đáp ứng được các nhu cầu trọng yếu của doanh nghiệp và quy định của pháp luật, giải pháp tối ưu là sử dụng "Dịch vụ kế toán trọn gói" của Cty TNHH Dịch vụ kế toán Thịnh Phát.

Công Til
Công Til
0946 85 95 77
Phước Tiền
Phước Tiền
0907 579 135
Xuân Dũng
Xuân Dũng
0946 188 955
Khánh An - TPHCM
Khánh An - TPHCM
01272 666 738
Chiền - Cần Thơ
Chiền - Cần Thơ
090 787 6996